1. A l’efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Reformasbarcelonalowcost.com informa l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al Portal per i per Reformasbarcelonalowcost.com, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació i comercialització dels productes oferts en el Portal, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries que puguin ser del seu interès, per ampliar i millorar els nostres Productes adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats i per permetre una navegació personalitzada.
  2. L’usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel Portal, o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i / o lliurament dels productes comprats, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de les dades, l’Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per al lliurament dels Productes, excepte per a la realització de comandes en aquest cas Reformasbarcelonalowcost.com informa des d’aquest moment a l’Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, per la qual cosa serà necessari la seva inclusió per a la formalització de la comanda de compra, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per a realitzar el pagament, en ser aquestes dades necessàries per a la formalització i conclusió de la venda.
  3. L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent , així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades. Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercitats per l’Usuari, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Reformasbarcelonalowcost.com, Dpt. Atenció al Client, adreça: C \ General mitre 86, 3º2ª, 08021, Barcelona (Espanya ), o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@reformasbarcelonalowcost.com.
  4. Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, l’Usuari consent expressament la cessió o comunicació de les dades incloses en el fitxer referit en l’apartat 4.1, a les empreses del grup Reformasbarcelonalowcost.com, estiguin situades o no en el territori espanyol, i fins i tot en l’últim cas a empreses que puguin estar sotmeses a un règim de no protecció que no fos equiparable al que proporciona la llei espanyola, i amb la finalitat que aquestes companyies puguin tractar les seves dades de caràcter personal per fer-li arribar ofertes i missatges publicitaris.
  5. Reformasbarcelonalowcost.com es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-ia adoptar totes les mesures per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 11 de juliol.
  6. Actualització RGPD del 25 de maig del 2018: En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix si s’escau. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en CASES NOVES LOW COST SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necesarios. Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de protecció de dades de CASAS NOVES LOW COST SL
  7. Responsable: Identidad: CASAS NUEVAS LOW COST SL – NIF: B66143280  Dir. postal: DEMESTRE 17 BAJOS, 08017 BARCELONA Teléfono: 930241115   Correo elect: info@reformasbarcelonalowcost.com

¿Et truquem?