Cases prefabricades, la solució de futur?

Imatge que conté exterior, home, dempeus, edifici Descripció generada automàticament

Cases prefabricades, la solució de futur? Tot i que les cases prefabricades no són res de nou, la creixent sofisticació dels sistemes industrialitzats i la manca d’espai a les grans ciutats les tornen a fer actuals. Són tan ideals com semblen? La densificació i l’augment del preu del sòl a les grans ciutats han fet […]

L’AÏLLAMENT A L’HABITATGE

Caixa d' un videojoc Descripció generada automàticament amb confiança baixa

Tipus d’ aïllaments L’ aïllament és el sistema que ens permet crear un òptim nivell de confort dins de l’ habitatge ja sigui tèrmic o acústic. Per tant, és molt important a l’ hora de construir o reformar aquest tipus d’ intervenció. A més per normativa és imprescindible perquè pugui ser habitable. S’ ha de […]

Comprar habitatge nou o fer reforma?

Comprar o fer alguna intervenció en el lloc que anem a viure o negoci, necessita d’una anàlisi profunda i temps per poder determinar que farem amb això, això suposa un desemborsament considerable per la qual cosa hem de tenir clars els números i per que no, les comparatives en molts casos.

¿Et truquem?