L’AÏLLAMENT A L’HABITATGE

Caixa d' un videojoc Descripció generada automàticament amb confiança baixa

Tipus d’ aïllaments

L’ aïllament és el sistema que ens permet crear un òptim nivell de confort dins de l’ habitatge ja sigui tèrmic o acústic. Per tant, és molt important a l’ hora de construir o reformar aquest tipus d’ intervenció. A més per normativa és imprescindible perquè pugui ser habitable.

S’ ha de valorar l’ estalvi energètic, d’ una banda, a més del confort necessari perquè compleixi la seva comesa. Per això és molt important tenir en compte tots aquests punts a l’hora de fer la reforma. Nosaltres t’indicarem com i quins pots fer.

Aïllaments en paraments verticals

L’ aïllament en elements verticals compleix una funció molt important, el qual s’ estableix com una segona pell o element de contenció ja sigui fred o calor. Això donat a la gran importància que es requereix per obtenir aquest confort màxim, o almenys pal·liar aquests efectes tèrmics que incideixen en les nostres façanes o tancaments. ¿Però que es pot utilitzar i com?

Llana de Roca

És un element compost per llanes minerals, a més de roques volcàniques. S’ aconsegueixen element altament aïllant especialment contra el soroll i en molts casos el foc.

La llana de roca s’ adquireix al mercat en diverses marques i versions. Sempre tenint en compte l’ ús que se li vagi a donar, s’ ha de verificar les seves característiques físiques i prestacions.

Segons característiques físiques podem trobar gruixos des dels 4 cm fins als 8 cm, essent efectivament la protecció més alta la de 8 cm.

Aïllament tèrmic | Aïllant, Llana de roca, Muro de concret
Imatge que conté edifici, persona, home, sostenir

Descripció generada automàticament

La instal·lació és fàcil i senzilla. Aquesta es pot aplicar en murs realitzats amb placa de pladur i estructura muntant. O en trasdós de murs de fàbrica, això, tenint en compte la situació o emplaçament del que es vulgui aïllar.

Caixa d' un videojoc

Descripció generada automàticament amb confiança baixa
Una caixa de fusta

Descripció generada automàticament amb confiança baixa

Fibra de vidre

Aquest material compost per elements minerals amb aglutinants i vidre, capaços de contenir i generar l’ aïllament necessari entre els diferents canvis de temperatura estacional.

La instal·lació és similar als compostos trasdosats i per mitjà de subjeccions mecàniques cap a elements verticals.

Llana de vidre com a alternativa per aïllació acústica i tèrmica a l' habitatge | Viure Llar

Poliestirè extruït

És utilitzat per la seva lliçó i aïllament tèrmic. Se subministra en planxes rígides que aïlla totalment i a més genera o contribueix en l’ eficiència energètica de l’ habitatge.

El tipus de material aïllant genera gran capacitat d’ aïllament dins de l’ habitatge per a un màxim confort. Se sent resistent al foc, aigua i canvis bruscos.

El tipus d’instal·lació es realitza per mitjà de muntatge de lamines ancorades amb suports mecànics, sent l’única diferència majorment instal·lat en exterior.

Aïllar amb poliestirè: EPS i XPS - Blog Placomat

Al mercat hi ha molts productes per a aïllament i solucions, però la correcta instal·lació d’aquests són els que generen l’eficàcia i prestacions d’aquest.

Al moment de reformar el nostre habitatge tenim l’opció segons situació de realitzar aquestes intervencions, atès que per molts motius es fa necessari ja sigui per problemes amb humitats, frec/calor, soroll, etc i és quan s’ha de realitzar aquest tipus d’aïllament.

Actualment juga un paper important en l’eficiència energètica l’aïllament de l’habitatge, així com els materials usats durant la seva construcció i/o reforma, atès que aquest concepte ha canviat a causa de la necessitat ocasionada pel canvi climàtic.

Aïllament en horitzontal.

Aquest procés d’aïllament de l’habitatge es pot donar en dos llocs específicament, cobertes /falsos sostres i terres.

Normalment s’ utilitzen els mateixos materials que s’ apliquen en paraments verticals, siguin les llanes minerals i compostos de poliestirè.

L’aïllament en falsos sostres.

Aquest aïllament segons la zona en què es trobi l’habitatge o segons necessitat és important comptar amb una bona capa que s’asseu d’aïllar principalment dels sorolls, ja que pràcticament s’instal·la en interiors, d’altra banda, és vital obtenir una bona subjecció al moment de realitzar la seva instal·lació i poder segellar gairebé al complet la zona.

Text, Calendari

Descripció generada automàticament

Les intervencions realitzades per tal d’aïllar els elements externs de soroll especialment han de comptar amb una acció eficaç davant d’aquests agents, ja que al moment d’instal·lar-se ha de complir amb les especificacions per al qual va ser instal·lat.

Existeixen altres materials d’ aïllament mitjançant projecció, ja que per la seva fàcil aplicació en sostres ja construïts ho fa una alternativa a les plaques de llanes o un altre aïllant.

És important la quantitat de Decibels que s‘ han de reduir entre un sòl i un altre, obtenint un màxim confort acústic intern i extern.

D’ altra banda, cal comentar que els aïllaments s’ han anat tecnificant al llarg del temps, però els més usats a Espanya a nivell reformes i construcció són els anteriorment descrits.

¿Et truquem?