Fals Sostres

Falso Techo 2

Un fals sostre o sostre registrable és un element constructiu que se situa a una certa distància del sostre original, desenvolupat generalment mitjançant peces prefabricades, que poden ser d’alumini, guix laminat, escaiola, acer, entre altres materials. Aquestes plaques es col·loquen superposades al sostre a una distància específica, sent suportades per unes estructures metàl·liques en la majoria dels casos.

Cada vegada és més freqüent l’ús dels falsos sostres registrables. Aquest tipus d’instal·lacions s’utilitzen molt sovint en oficines, negocis, àrees comercials o nous magatzems. Això es deu al fet que aquest tipus d’alternativa ofereix molts avantatges:

• El seu muntatge és molt senzill, econòmic i ràpid. Resulta notablement rendible muntar un sostre registrable enfront del sistema tradicional. • Oculta totalment les instal·lacions elèctriques, les canonades, conductes de ventilació, aire condicionat o calefacció, etc … permetent l’accés a aquestes si fos necessari.

• El sostre original queda cobert pel nou sostre registrable, si el sostre presenta esquerdes, humitats o canonades antigues queda totalment ocult a la vista.

• Les qualitats de perdurabilitat dels materials d’aquests sistemes són excel·lents, per això resisteixen el deteriorament del temps i l’ús.

• Redueixen l’alçada fins al sostre. Amb això aconseguim disminuir la quantitat d’aire a l’habitació, i amb altes o baixes temperatures el consum d’energia per adequar la temperatura de l’habitació serà menor.

• En l’espai que queda entre el sostre original i el fals sostre es poden instal·lar calaixos o petits armaris.

• És un aïllant acústic i tèrmic.

Hi ha dos tipus de falsos sostres ben definits, els sostres continus o els sostres modulars. Cada un d’ells està fabricat per diferents materials i adopten diferents capacitats de sustentació. Per això, no tindran les mateixes prestacions en l’aïllament acústic o en el tèrmic, i estèticament mostren diferències.

Els falsos sostres continus, generalment estan realitzats en escaiola o amb plaques de guix laminat. Sobre la seva instal·lació, cal esmentar que les seves plaques es fabriquen en diferents gruixos i que recolzen sobre una estructura formada per muntants. Les unions entre les plaques del sostre es realitzen amb cinta i pastes. Un cop instal·lat el sostre queda una superfície uniforme llista per a ser pintada. Dins d’aquesta categoria es troba els falsos sostres continus semidirectes i els falsos sostres continus suspesos.

En el cas dels falsos sostres modulars hi ha molta més varietat al mercat. Per començar, els materials en els quals poden elaborar són de variada naturalesa. Entre ells trobem: la fibra, l’encenall de la fusta, el metall i fins i tot el guix laminat o, en última instància l’escaiola. Aquest tipus de sostre es construeix normalment amb panells quadrats recolzats sobre l’estructura metàl·lica suspesa.

Falso Techo 1

¿Et truquem?