Open Concept

Si vols realitzar o generar un nou concepte no cal anar lluny, es pot fer un concepte obert, un espai per a tots, l’Open Concept.

1. Com es comença a generar aquest nou concepte?

El tipus de vida actual fa generar canvis a nivell de formes de vida, alimentació i fins i tot a nivell familiar, el temps i el diari viure és extremadament curt, per la qual cosa les famílies són més petites i fins i tot de només tres membres. Això a nivell d’espais fa que sigui més obert, diàfan, més fresc visualment.

Tot comença a més en la tipologia d’habitatge, d’espai, la seva estructura, i els usos determinants els quals juguen un paper important a l’hora de crear disseny, combinant espais que abans no es connectaven per aquestes barreres visuals o tancaments, per començar a donar pas a la transparència i l’agradable.

En espais més petits es pot fer compacte però obert i agradable alhora, sent espais multiusos sota un mateix concepte.

2. Com prendre la idea principal i plasmar-la?

El principal dissenyador d’un espai és la persona que ho va a habitar o l’habita, volent un canvi en el seu espai, i fins i tot antropomètricament donat al moviment lliure que es va a tenir en compte, passadissos més grans i fins i tot la seva eliminació, zones més diàfanes i totalment pensades en el benestar d’estada.

En aquest cas és molt important saber que es vol fer, com i com es veuria actuant en aquests espais, en un dia de descans, i fins i tot de treball a casa.

E:\BLOG\Blanca Gorri\IMG_20180228_081822.jpg

3. Tots els espais són aptes per crear aquest concepte?

Quan es fa l’anàlisi del que es va a fer és molt important veure la mida de l’espai, ja que si són molt grans, no és tan convenient ja que quedarien zones no tan acollidores sinó una gran àrea incomunicades relacionalment però comunicades només de manera visual, però si ho apliquem a espais massa petits, ens semblaria que tot està encapsulat i no es defineixen les àrees tot i estar obertes sent un espai obert però molt compacte.

Depèn del tipus d’estructura de la casa o apartament, moltes vegades és possible, però amb algunes modificacions espacials per poder assegurar-la estructuralment.

El més important és tenir el concepte d’un professional que dissenyi, plantegi i garanteixi al gust del client però de manera segura i funcional.

4. Quins tipus d’elements són importants per començar a aplicar l’Open Concept?

Quan ens referim a elements, ens referim a elements que conjuguen el poder habilitar aquests espais de manera harmònica. A nivell estructural prèviament s’ha d’analitzar abans de començar a realitzar la reforma, podem incloure com a reforç elements metàl·lics (IPN, UPN, Bigues Llinda, Columnes), també elements verticals (Cristalls, paravents encastats, finestres de gran alçada, etc.) i fins i tot el canvi de paviment ens dóna aquesta sensació de diversos espais en un.

5. Al moment de realitzar-lo, podria aplicar canvis a futur?

En el moment que es realitza es té en compte el per què es vol realitzar i amb quin objectiu, però al moment d’aplicar canvis haurien de ser molt modestos, a causa que es modifica estructura (en alguns casos) i tocaria omplir i / o complementar generant més obres i despeses extres. Un altre aspecte seria la pèrdua d’il·luminació i de connexió física entre l’espai abans unificat.

Per això també és important tenir clar que disseny es plantegés perquè sigui funcional en el futur i òbviament en el present.

L’OPEN CONCEPT és una manera espacial d’unificar no tant als espais, sinó a les persones que hi habiten, tenint igualment la seva privacitat, però alhora comunicant les relacions espacials i sent agradable en cada lloc de la casa.


Altres artícles relacionats:

[:en]If yo

¿Et truquem?