Reforma interior pis a carrer Murillo fase I

Durant el procés de reforma d’un pis s’ha de fer una anàlisi exhaustiva de l’estat d’aquest, sostres, parets, terres, estructura, instal·lacions, etc. Així mateix verificar l’estat o valor arquitectònic o patrimonial si ho fos, tenint en compte valors molt visibles com a sòls, enrajolats, cristalleria (finestres, mampares, il·luminació, etc) així com cert tipus d’acabat o fusteria.

Un altre aspecte a tenir en compte es deu a les intervencions possibles a realitzar, ja que poden ser complexes o senzilles al voltant de el que es vulgui projectar o realitzar, ha processos complicats que condueixen a fer una reforma una mica complexa ja que s’especifiquen certs aspectes a conservar, però sense causar cap dany, tenint en compte la cura necessària per a executar aquesta obra, en molts casos protegir el sòl, algunes parets, sostres entre d’altres. Com, a més, també es facilita al moment de realitzar tot completament nou, donant un gir complet i realitzant l’obra totalment nova.

 

En l’obra que vam mostrar a continuació es va optar o es va realitzar d’acord amb la fase complexa, el pis ubicat al carrer Murillo de Barcelona d’estil vuitcentista, entrava de ple en la previsió de realitzar la reforma amb certes observacions demarcades pel client, entre elles, la conservació i cura durant la fase de l’obra de molts elements, entre els que més destaquen les bigues de fusta tallada i el paviment hidràulic molt ben conservat.

 

Quan es va realitzar l’encàrrec per part del client ens va definir i demarco les activitats a realitzar en pro del manteniment o conservació, així com les noves intervencions dins del pis, tancaments, noves instal·lacions, fusteria, etc.

Procés constructiu

Inicialment es realitza l’apuntalament del sostre, ja que es van utilitzar aquests elements per a garantir l’estabilitat d’aquest durant les obres, a més es va realitzar la remoció d’algunes peces del paviment hidràulic, com la instal·lació de noves.

Posteriorment es realitza la remoció de capes de pintura en mur i neteja del maó vist, es retira algunes peces del paviment hidràulic per incloure una estructura de suport al mur, es realitza l’armat d’acer i posterior aplicació de formigó tipus grouting generant així la ” fonamentació “d’aquest mur interior.

Un cop finalitzat es procedeix a la instal·lació elèctrica, es realitza regates en les zones estipulades, i la instal·lació de la canonada i caixes de preses i interruptors.

A les zones complementàries es realitzen treballs d’anivellament del sòl en algunes zones i s’inicia amb les tasques a la zona del bany i cuina, es retira el paviment existent, es remouen elements i s’inicien sengles treballs amb la preparació de superfície per a enrajolats, posteriorment la seva instal·lació i la col·locació dels elements, plat de dutxa, sanitaris i rentamans, finalment la instal·lació del nou paviment, a la cuina es va procedir a enrajolar les parets conservant el sòl existent.

Posteriorment es realitza les tasques en les bigues de fusta, es procedeix al raspat, curat i reforç d’aquestes, posteriorment a la pintura especial color blanc que al seu veus protegeix i decora les mateixes.[:en]Durin

¿Et truquem?