Tipus de portes

Tipos de puerta

Les portes són elements que personalitzen els ambients, ajuden a fer-los més funcionals i a dotar-los d’un estil. És important saber escollir la porta més adequada segons la funció de l’estància, ja que d’aquesta elecció depèn que puguem guanyar uns quants centímetres, millorar l’aïllament tèrmic o acústic, o modificar la distribució de la vivenda. Poden ser totes diferents, però han de seguir una línea i mantenir elements comuns per que no desentonin quan estiguin totes tancades. El més important es tenir en compte és l’alçada per que doni sensació d’uniformitat. Per això s’escullen cuidadosament al fer una reforma o emprendre la construcció d’una nova vivenda. Per ajudar-te en aquesta elecció, a continuació us detallem les característiques dels diferents tipus de portes més adequats per a cada estança. Porta d’entrada

Estarà  determinada pel tipus de vivenda, si es tracta d’un edifici de veïns, haurà de tenir en compte el model i els acabats de la comunitat, sent possible personalitzar el color interior de la porta. Si vius en una casa unifamiliar, les possibilitats s’obren en ventall i convindrà tenir en compte l’estil arquitectònic (anglès, rústic, contemporani…) o altres factors per escollir un model de porta o un altre.

En tot cas, pot ser interessant escollir un model amb vidriera lateral o superior per deixar passar la llum al rebedor. Entre les portes de seguretat, les cuirassades són la millor opció perquè tenen un estructura mono bloc d’acer reforçat que les fa més rígides. També porten ferramenta de seguretat i un marc i premarc metàl·lics que es fixen al mur.

Portes pel saló i zones nobles

En les cases antigues era freqüent disposar d’una doble porta amb vidriera als salons. Podien ser abatibles o corredores, i encara continua sent una solució a considerar en moltes cases on el rebedor és molt fosc. Ara que moltes vivendes han optat pels ambients minimalistes d’espais diàfans, les portes, en cas d’existir, intenten passar desapercebudes.  Per això triomfen els models de portes corredores amb vidre temperat amb ferramenta a la vista i també les portes amagades en un doble envà a la paret.

Puerta2

Si s’opta pels models tradicionals abatibles, les possibilitats d’elecció són molt extenses i van des de les fustes nobles a les portes lacades en blanc (en estil clàssic o contemporani) motllurades, plafonades o llises i amb diferents tipus de finestres. Les més modernes porten els rivets en torn al cristall en acer, en comptes de fusta. La resta de portes de pas de la casa acostumen acompanyar l’estètica de les del saló, com a mínim en el que es refereix al color de l’acabat.

S’ha de tenir en compte que les portes lacades mai són de fusta massissa, sinó de DM de major o menor densitat, i que acostumen a ser més econòmiques que les altres, encara que hi ha de moltes qualitat de lacat (es recomana la millor para que no engrogueixin).

Portes per cuines

És costum posar a les cuines portes de vidre translúcid ( en diferents composicions). La seva principal avantatge és que deixen passar la llum cap al passadís o rebedor i la seva desavantatge principal que la freqüent condensació que es produeix a la cuina fa que s’embruti molt, tant la fusta com el vidre. Una solució són les portes d’alumini, que resisteixen moltes neteges  i mantenen la higiene en un grau òptim, encara que el cert es que el seu ús no és gaire habitual en l’àmbit residencial. Rebost i safareig amb accés des de la cuina poden beneficiar-se de l’elecció d’una porta de vaivé.

Portes per a cambres de bany

Les cambres de bany acostumen a tenir una superfície reduïda, opta sempre que puguis per un model corredís, a ser possible amagat a la paret, que permet aprofitar 1m2 de superfície addicional. En cas que la cambra de bany no tingui finestra, es pot optar per una porta amb vidriera translúcida, sempre que pugui recollir llum d’una altre habitació o passadís il·luminat.

Portes per armaris encastats

Les portes dels armaris encastats han experimentat un espectacular impuls a mida que les habitacions de les noves cases s’han anat fent més petites. A vegades és imprescindible canviar les portes abatibles per models de corredisses o plegables per un millor aprofitament del espai dels dormitoris. Els models a escollir són molts i encara que són tendència les portes d’estètica minimalista, en vidre temperat i amb perfils d’alumini, aquestes conviuen amb els models tradicionals abatibles amb vidre i cortineta interior, les portes de persianilla tipus mallorquines i els panells amb acabat de fusta o lacats perfectament llisos.

Porta del garatge: millor ignífuga

Les vivendes unifamiliars disposen sovint d’un porta en el rebedor o en la cuina que dona accés directe al garatge, quan aquest es troba situar en planta de carrer. És un accés còmode, però sovint al garatge, a més del cotxe, hi situem la caldera i emmagatzemem productes que poden ser inflamables. Tant per aquest espai com per la cuina pot ser una bona idea optar per una porta de garatge ignífuga resistent al foc en tota la seva estructura, inclòs el marc.

Entre les característiques generals que deus tenir en compte està la mida estàndard de les portes entre 72 y 82 cm d’ample i fins a 2,12m d’alçada. Per que siguin resistents es recomana un gruix de 3,5cm, a excepció de les de vidre.

[:en]

¿Et truquem?