Reforma integral Carrer Tenor Tassini (bcn) pis de 60 m2

Avui us presentem una reforma integral modernista al districte de Sants. El carrer Tenor Masini és un dels carrers més icòniques del barri ja que connecta dues vies principals de la ciutat: Av. Madrid i Carretera de Sants. Avui dia aquest carrer és un referent històric i gastronòmic del sector.

Les idees que tenia la Soraya, la nostra clienta, per a la reforma integral eren les següents:

 • Espais oberts.
 • Redissenyar totalment la distribució del pis per crear nous espais.

Inicialment es va comentar de fer la cuina totalment diàfana amb saló. Volia una cuina senzilla però eficaç a l’hora de complir i suplir les necessitats en referència a l’existent abans de la reforma.

Es va considerar generar aquests espais però enfocant-los cap a la il·luminació natural, sense suposar una barrera visual entre el saló i les habitacions.

A continuació es descriuen les tasques realitzades a la reforma:

 • DEMOLICIONS
  • Retirada d’electrodomèstics
  • Arrencar instal·lació elèctrica, de gas i de fontaneria
  • Demolició d’envans
  • Extracció de portes
  • Arrencada i demolició d’elements en bany.
  • Demolició cuina antiga
  • Aixecament de zones amb sòls afectats
 • REDISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS
  • Restauració i millora de la volta catalana (volta)
  • Nova instal·lació elèctrica, de gas i de fontaneria
  • Il·luminació
  • Nova cuina
  • Sòls
  • Retirada de murs
  • Reforma del bany
  • Demolicions

S’inicien les tasques amb les arrencades dels antics elements de la cuina: electros i sòl. Seguidament es realitza la demolició del mur posterior on es trobaven les dues antigues habitacions, així com la demolició de l’enrajolat del bany i els materials ceràmics existents.

Es continua amb l’arrencada de les instal·lacions elèctriques, fontaneria i finalment gas. A la zona del bany es realitza una petita demolició d’un mur baix per guanyar amplitud a la zona posterior del mateix. I posteriorment el fals sostre existent.

Es realitza la retirada de la fusteria interior, amb els seus respectius premarcs, així com la retirada dels decorats en els murs. Posteriorment es realitza el sanejat a les zones on es va realitzar el picat de les instal·lacions. Independent es va mantenir el mur de maó vist existent a la sala.

Planificació de les obres

Inicialment es van realitzar els treballs de demolicions i extraccions aconseguint aproximadament un ritme de treball durant una setmana. Posteriorment per anar donant-li forma a l’obra es van utilitzar tres setmanes entre treballs d’instal·lacions (a tota la casa), falsos sostres (zona íntima i cuina) i fusteria (int i ext), enrajolats de cuina. Paral·lelament es va intervenir al bany realitzant la instal·lació del material ceràmic i dels posteriors elements i accessoris, es realitza la instal·lació del sòl. En la cinquena setmana es realitza la instal·lació de la cuina, deixant com a punt d’origen el mur contigu de maó vist que li dóna un toc rústic però modern a pis que arriba a tota la sala menjador.

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/HABITACION-8.jpg

Habitació amb parquet

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/HABITACION-5-1.jpg

Passadís amb parquet

Entre la setmana 4 i 5 s’inicien els treballs de restauració de la volta catalana existent i molt típica dels edificis d’aquesta zona, millorant el seu aspecte i de l’estructura de fusta portant. Es realitza la neteja del maó de la volta i curat i envernissat de les biguetes. Finalment es fa el canvi de fusteria exterior i la instal·lació de fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic. Finalment el pintat de rematades generals de l’habitatge.

Nous espais

Es genera un nou tancament guanyant així una nova habitació composta per il·luminació natural. Es realitzen les regates per aplicar noves instal·lacions per així finalitzar aquest capítol. La client ens va puntualitzar millorar aquest espai per poder donar ús ja sigui com un estudi o habitació.

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/HABITACION-3-1.jpg

Saló amb parquet

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/HABITACION-4-1.jpg

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/RECIBIDOR-2.jpg

S’actualitza la instal·lació elèctrica de les preinstal·lacions i quadre elèctric adaptat a la normativa. Amb els seus respectius quadres, caixes, i canonada embeguda en murs i sòls prèviament regateados i sanejats.

Es va distribuir la il·luminació per tal d’aconseguir la cobertura de l’habitatge i els seus espais sent tots aquests punts de llum Simón blanca i halògena amb els seus respectius mecanismes d’interruptors i endolls.

Es realitza a més la fontaneria nova en cuina, bany i safareig embeguda en murs prèviament regateados i sanejats i col·locació de punts de desguàs.

A la fusteria de fusta es col·loquen portes batents de característiques semi llises per a pintar per color a triar d lacat, amb els seus respectius elements.

Bany

En el nou bany Es realitza la nova instal·lació elèctrica, fontaneria i PVC, a més, del sostre de pladur. Al moment d’iniciar les tasques d’acabats al bany es realitza la col·locació de l’enrajolat de gres a terra amb la seva respectiva borada. Un cop finalitzat s’inicia el desbordat de parets amb morter i col·locació de l’enrajolat de gres amb posterior acabat en les seves juntes.

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/BA%C3%91O-3-1.jpg

S’utilitza com mobiliari plat de dutxa tipus pissarra amb columna de dutxa, mampara, inodor tipus dama i moble de bany amb aixetes, mirall i pica.

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/BA%C3%91O-2-1.jpg

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/BA%C3%91O-3-1.jpg

 

Cuina

A la cuina es realitza prèviament les instal·lacions elèctriques, fontaneria, PVC i ventilació, es realitza el resanado de la zona. S’aplica posterior desbordat amb morter per enrajolar entre mobles a mitja alçada, a més aplicació en el terra de parquet AC5 a tot el pis menys al bany. La resta de parets enguixades i pintades amb pintura plàstica.

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/COCINA-2-1.jpg

El mobiliari compon de tipus Max Blanc amb alumini realitzat per l’empresa BC3, es col·loca la placa de cuina de granit color gris i electros de primeres marques instal·lats per la mateixa empresa de cuines.

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/COCINA-5.jpg

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/COCINA-1-1.jpg

Saló

La pintura de les parets amb pintura plàstica color blanc, previ polit i massillat, excepte la zona de la sala diàfana el qual és un mur en maó vist, també pintat de blanc, així com el mateix color per al sostre de pladur. La fusteria en alumini blanc amb vidre de doble vidre i càmera de diferents models i longitud en les seves fulles. Es realitza la instal·lació de mallorquines donant-li una important característica al pis i la façana en harmonia arquitectònica.

La instal·lació de l’aire condicionat es va realitzar amb una màquina tipus Split Inverter de 3000 frigories, amb la seva respectiva instal·lació i canonada de desguàs i subministrament.

Treball especial al sostre

Es realitza el sanejament, aplicat de protector i poliment i pintat de bigues de fusta que la componen. Aquesta coberta de volta catalana per sol·licitud de la client es van realitzar aquests treballs donant-li una millor visual de l’àrea del saló i una de les habitacions.

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/CUBIERTA-4.jpg

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/CUBIERTA-5.jpg

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/HABITACION-1-1.jpg

https://reformasbarcelonalowcost.com/wp-content/uploads/2018/12/CUBIERTA.jpg

El concepte arquitectònic en el qual es visualitzo aquesta reforma va ser en obrir a la zona social un espai únic i que pugui ser aprofitat com interconnexió entre les àrees íntimes i social. Aquesta reforma ha donat una nova cara al pis sense perdre l’essència original amb murs en maó vist i amb el seu sostre adquirint un caràcter clàssic però alhora modern, a més, amb la satisfacció de la client veient així culminada la seva idea de reformar però sense portar-lo a la “modernització total” i seguir sent un pis de Sants des de dins

 [:en]In th

¿Et truquem?