Reformar el portal de l’edifici

Reformar el portal de l’edifici, com fer-ho?

El portal d’un edifici és la carta de presentació del teu habitatge, és la primera impressió abans de traspassar cap a una zona més íntima, ja que és la zona comuna totalment visible per a veïns i visitants.

Moltes vegades és necessari fer-ho per molts motius, ja sigui per antiguitat, per renovar l’ambient, donar-li noves dimensions o per adaptar-lo, facilitar accessibilitat o per noves intervencions a l’àrea comuna a nivell estètic.

Hi ha diversos factors a intervenir a l’hora de reformar un portal, siguin aquests només de manera parcial, integral o per conceptes. El més important és estar assessorat per un professional que podrà determinar el tipus de projecte o d’igual manera interactuant amb la comunitat el tipus de disseny / reforma a realitzar.

APECTES A CONSIDERAR

Abans d’iniciar aquest tipus de reformes cal analitzar diversos aspectes com ara:

  • Dimensions del Portal
  • Noves necessitats o adaptar-les segons entorn (mobilitat)
  • Aspecte ambiental (confort lumínic, ventilació)
  • Nou disseny arquitectònic (distribució espacial)
  • Tipus de materials
  • Seguretat

Un cop analitzats els anteriors punts és requisit principal i important tenir-los tots ben definits i en comú acord per procedir als treballs de reforma.

PROJECTE TÈCNIC I EXECUTIU

Inicialment s’ha de realitzar l’estimació per part del tècnic o professional corresponent, valorar cada punt i necessitat a futur del portal. Un cop valorat es procedeix amb l’elaboració del projecte tècnic i executiu del mateix, on es realitzen periòdicament (depenent de la urgència) propostes de disseny i paral·lelament dels costos que porta el total de l’obra.

Un cop realitzada l’aprovació de l’etapa de projecte, es realitzen els respectius permisos d’obra per a l’execució dels treballs.

DISSENY ARQUITECTÒNIC

És el punt que marqués la diferència pel que fa a la reforma es refereix, ja que després de l’anàlisi i les posteriors necessitats de resoldre la configuració d’aquest nou portal per donar-li més qualitat de vida sigui aquesta en amplitud visual, supressió de barreres arquitectòniques o funcionalitat en referència al disseny existent actualment, com en nous acabats.

INICI DELS TREBALLS

Tot inici d’obra comporta a molta planificació a nivell intern, ja que es realitza simultaneament amb la zona d’accés i sortida de l’edifici. Sent un punt crític a l’hora de realitzar les tasques, per tant, s’ha de planificar sobre quina àrea es comencés a intervenir evitant i minimitzant les molèsties i inconvenients als residents. És important no intervenir de primera mà en àrees pròximes dels elements d’usos constant com són escales / ascensors alhora (s’aplica en edificis que continguin aquests 2 elements), o en aquells que disposin només d’escales, planificar aquest tipus d’intervenció al final de l’obra si ho requereix o es intervindran en aquesta zona per definició prèvia.

S’ha de realitzar sectoritzada realitzant les demolicions i arrencada d’alguns materials en un sol sector, perquè així es vagi iniciant les tasques d’instal·lació del nou material i finalitzar aquesta àrea per posteriorment anar avançant en un altre lloc.

Portal vista exterior

MATERIALS

Són l’essència de la reforma, ja que aquests seran els encarregats de ressaltar l’esveltesa i bellesa de la reforma, normalment el tipus de material ha de ser en tons que vagin d’acord amb la personalitat de l’edifici i de l’entorn, si bé és cert que es pot realitzar un toc diferent però sempre portat a l’estil propi i conforme dels mateixos.

Els materials tipus mat i brillant són els que normalment s’utilitzen a causa del tipus d’il·luminació i translucidesa natural acull un que un altre, a més, s’utilitzen en alguns punts del portal com a diferència d’espais o ja sent això un disseny que plasmi les formes i punts visuals dins el portal.

Per a la zona d’accessos és important utilitzar materials que no comportin un problema a futur amb els processos que causa la intempèrie com la pluja i el sol, per a la instal·lació del sòl depenent de l’ús pot ser de trànsit alt a mig, a més, perquè aquest sigui més durable, també una altra característica important i funcional és que ha de ser antilliscant evitant o minimitzant els riscos, un altre aspecte important però a nivell estètic és la forma, el color i acabat del mateix, complint a cabalidad la seva característica.

Vista del portal des de l'interior

PARETS I SOSTRES

A les parets es pot optar per materials ceràmics o amb aplacats introduint il·luminació o ja siguin parets llises i amb acabats, ja que actualment es pot incorporar elements decoratius aplicats a la tecnologia LED.

Referent al sostre, pot usar-se de dos tipus, un fals sostre regular o comú, o un sostre amb figures o escalonat, donant-li moviment visual a aquesta part del portal, complementant amb il·luminació perimetral o il·luminació distribuïda.

Altres dels materials importants en una reforma pel que fa a portals són els elements verticals, siguin portes o finestres, ja que al realitzar una reforma, es vol millorar i reformar l’ambient, i que millor de donar lluminositat i amplitud, guanyant visual i transparència des de i cap al carrer. Per tant, s’han d’utilitzar elements translúcids que no generin molta opacitat, perquè pugui ser aprofitat el lumen solar.

Portal amb recepció

IL·LUMINACIÓ

Un altre aspecte important és la il·luminació artificial, aquest tipus d’il·luminació ben planificada i dissenyada, és capaç de donar un toc de majestuositat a tot el portal.

Actualment opten per les tires LED o també il·luminació DOWNLIGHT, cobreixen certa àrea però sempre és important recolzar-se en il·luminació més contínua o cortines de llum.

En tots aquests tipus d’il·luminació és important donar-li l’ús i finalitat a l’hora de dissenyar cada espai del portal, ja que a les zones d’accés a l’edifici i als elements comuns ha de ser una il·luminació clara i sense obstacles o discontinuïtat d’aquesta.

INSTAL·LACIONS ESPECIALS

Les instal·lacions especials juguen un paper important en la reforma dels portals ja que actualment els elements tan comuns com els intèrfons (intèrfons) fent usos de la tecnologia amb el video porter, el qual facilita la identificació i, a més, al moment de fer les reformes s’opta per aquest tipus d’element imprescindible en les finques o en qualsevol altre tipus d’edificació. Un altre dels aspectes són les bústies, en realitat amb les noves tecnologies l’ús del paper va a menys, però sempre han estat els elements per excel·lència visuals i als quals ens dirigim una vegada fem l’accés a l’edifici, aquests poden ser instal·lats siguin encastats o convencionals, amb materials que es muten entre el mateix portal amb materials color fusta o amb un disseny més elaborat amb materials metàl·lics.

Portal vivenda adaptat

 

¿Et truquem?