Reforma Integral Eixample pis de 110 m2

El valor arquitectònic dels anys 70 fa de transició entre la ciutat conservadora i la nova franja de disseny que va donant forma, per això ens endinsem al Carrer Comte d’Urgell, un dels carrers més cèntrics de la Eixample, i enfocats a els edificis de la dècada dels setanta. En aquesta reforma per a un pis de 110 m2, la client Angela, ens va encarregar realitzar obres totalment integrals.

Aquesta reforma es desenvolupa en l’habitatge de grans espais la qual conté sala, menjador, 4 habitacions, 2 banys, cuina, sala d’estar, i el que ens va proposar va ser donar-li un toc modern però sense perdre aquest matís en algunes parts de l’habitatge .

L’edifici compost de grans balconeres i d’una gran terrassa, va ser el punt de partida per donar-li vida a aquesta reforma aplicant nous materials, disseny i color.

Per a la realització de la reforma situada a Comte Urgell, es van generar diverses activitats a la reforma integral:

DEMOLICIONS

o Demolició de Envans

o Arrencar instal·lació elèctrica, de gas i de fontaneria

o Demolició d’envà en cuina per a nou pas

o Extracció de portes

o Extracció de fusteria exterior

o Extracció de sostres

o Extracció mobiliari de cuina i banys

EXECUCIONS D’OBRA

o Falsos sostres

o Nova instal·lació elèctrica, de gas i de fontaneria

o Nova fusteria interior i exterior

o Execució d’instal·lacions en banys i mobiliari

o Enrajolats

o Il·luminació

o Nova cuina

o Instal·lació del sòl

o Pintura

o Climatització

Demolicions

Es realitza el replantejament pertinent un cop iniciada les tasques de demolició i extracció, posteriorment es realitza la configuració de les nova obertures amb el segellat de les anteriors i perfilat de les noves amb element amb maó, es realitza l’arrencada de falsos sostres en zona de rebedor, cuina i banys i així poder planificar els nous amb una alçada diferent. Es realitza l’arrencada d’enrajolats en cuina i banys, picat de parets, arrencada d’instal·lacions elèctriques i arrencada de la fusteria interior i exterior. A la cuina per poder instal·lar el nou mobiliari es desmunta l’existent, així com el mobiliari dels banys.

A la zona de la sala, menjador, cuina i bany, es realitza l’arrencada progressiu dels sòls, per a la preparació de la base i posterior instal·lació de la tarima.

Cronograma de labors

Inicialment en la primera setmana es va realitzar la demolició d’envans, sòcols, instal·lacions elèctriques, gas i de fontaneria, així com l’escalfador d’aigua i electros.

La segona i tercera setmana comença a prendre forma amb la intervenció a nivell general ja que es realitza l’extracció de portes interiors actuals, obertura de buit en cuina a saló i nou pas a cuina, sanejament de parets i sòl afectat pels enderrocs, realitzant el posterior segellat de les zones afectades. A més, el mobiliari cuina i de dos banys amb l’extracció dels mateixos.

Falsos Sostres

En la quarta setmana els treballs de pelleteria a la part superior Es genera la instal·lació de nous falsos sostres en rebedor, cuina i banys en Pladur, conformats per estructures metàl·liques i respectius aplacats de tipus HIDROFUG.

Instal·lacions

Es realitza la instal·lació elèctrica amb les preinstal·lacions i instal·lacions i quadre elèctric adaptat a la normativa. Amb els seus respectius quadres, caixes, i canonada embeguda en murs i sòls prèviament regateados i sanejats. Es va distribuir la il·luminació a tot el pis ampliant l’abast en tota l’àrea de la casa. Es van utilitzar punts de llum per tal d’aconseguir la cobertura de l’habitatge i els seus espais sent tots aquests punts de llum Simón blanca i halògena amb els seus respectius mecanismes d’interruptors i endolls.

Banys

Es realitza a més la fontaneria nova en cuina, bany, prèviament es va realitzar regates en parets i instal·lació de canonada multicapa, a més la col·locació de canalització en PVC per a desguassos de lavabos i excusats.

Sobre la cinquena setmana i mitjans de la sisena es concentra en la fusteria de fusta es col·loquen portes batents i corredisses de característiques lacat blanc donant-li esveltesa a la mateixa. Al moment de realitzar els dos banys es realitzen les instal·lacions prèvies elèctrica, fontaneria i PVC, instal·lació d’extractor d’olors, després donant pas a la instal·lació de l’enrajolat aplicant inicialment un arrebossat amb morter i posterior instal·lació o col·locació de les peces ceràmiques de l’enrajolat tant en sòls com parets amb el seu acabat de borades.

Es utilitzo mobiliari per al bany el qual va ser triat pel client en Ferrolan, plat de dutxa amb aixetes de gamma mitjana, mampara, inodor i moble de bany amb pica, aixetes i mirall.

Cuina

Per a la cuina es fa la instal·lació prèvia elèctriques, fontaneria, PVC i ventilació posterior desbordat amb morter per enrajolar, a més aplicació en el sòl de gres i en una paret del safareig amb rejuntat amb borada, la resta de les parets enguixades i pintades amb pintura plàstica.

El mobiliari compon de tipus Max Blanc brillant realitzat per l’empresa BC3, es col·loca el taulell tipus Silestone de color gris expo, il·luminació tipus led per donar-li més intensitat lumínica.

De cara a la sisena i setena setmana es va treballar referent als sòls, es va aplicar el parquet AC5 el qual va ser escollit pel client també a la botiga Ferrolan, amb la instal·lació de sòcols. Al moment de realitzar l’acabat amb pintures s’ha realitzat el sanejat, polit de parets, a més a sostres es va aplicar 2 capes de pintura plàstica.

Al moment de generar confort en mesos d’hivern s’ha realitzat la instal·lació de la calefacció, redistribuint amb el canvi de lloc del comptador, així com la conformació de regates en sòls i parets, posterior instal·lació de canonades de calefacció. Es realitza la instal·lació de radiadors i tovallolers en banys generant la capacitat necessària per al confort intern, a més de la instal·lació de la caldera de gas de condensació mixta tipus BaxiRoca.

En la vuitena i última setmana es realitzen treballs d’acabats com la pintura i Referent a la fusteria es va utilitzar en alumini de color blanc per donar-li esveltesa a la façana, s’apliquen amb persianes et dues fulles i corredisses, a més la fusteria interior de les mateixes característiques, totes amb doble vidre i cambra. A més, les portes en fusta llisa. Per climatitzar en l’època estival es realitza la instal·lació de l’Aire condicionat tipus Split, amb la seva respectiva instal·lació i desguassos.

[:en]The a

¿Et truquem?