Cóm prepar la casa per una reforma? (2ª entrega)

Detalles y como hacer una reforma integral en barcelona o área urbana (2ª entrega)

Continuem amb els conceptes i idees per a l’execució completa partida per partida d’una reforma integral de pis o casa, que també pot servir d’idea per a reformes parcials, o reformes de banys, o reformes de cuina, reformes de sostres, terres…

Podeu trobar en aquest enllaç l’article anterior: Detalles y como hacer una reforma integral en barcelona o área o área urbana.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

La instal·lació elèctrica d’un habitatge o casa, a l’igual que la fontaneria i calefacció, suposen les “tripes” o instal·lacions bàsiques de la casa, així que és convenient que en cas de realitzar reformes es consideri i busqui assessorament i recomanacions al respecte.

A més, no té sentit fer una reforma sense instal·lacions i pensar en fer-les més endavant, perquè suposarà més endavant haver de refer altres partides com a sòls, sostres o pintures de nou, a la necessitat de fer regates per emportar-les de nou i “empantanar-ho” tot amb un pis semi-nou.

Normalment es considera que una instal·lació elèctrica de més de 15 anys d’antiguitat és obsoleta, perquè no complirà les normatives actuals, perquè segurament té molt marge de millora i personalització sobretot si volem fer una reforma integral ara.

No obstant això és possible actualitzar parcialment si no és molt antiga, i sempre que un instal·lador amb experiència, de la seva vistiplau i consentiment al fet que és la millor opció; en aquest cas pot ser suficient amb afegir alguna línia nova al quadre general actual, així com canviar els mecanismes actuals per nous per millorar la imatge i unificar el seu disseny, així com afegir alguns punts de llum per exemple si només es fa la cuina o el bany , o si es requereix per algun canvi de distribució d’envans …

Ull cal tenir en compte que per obtenir un butlletí elèctric actualitzat, normalment les companyies elèctriques ho demanin si el contracte és molt antic i per a un canvis de nom (blau, aprox. 150 €) o per donar un alta nova (blanc aprox. 250 € )

Però per fer un butlletí elèctric nou, sigui del tipus que sigui, cal que la instal·lació elèctrica compleixi amb la normativa vigent, especialment pel que fa a seguretat, separacions línies …

En cas d’haver de realitzar una reforma integral i no disposar de l’alta de llum, i per disposar durant les obres, caldrà expedir per part de l’instal·lador autoritzat d’un butlletí elèctric provisional mentre durin les obres, i un altre, el definitiu, a l’acabar aquestes per poder instal·lar el comptador nou i l’alta definitiva.

A més no oblidar que si les parets tenen estucat / gotelé i es fan regates, però no es preveu eliminar aquest estucat, quedarien al tapar les regates com, solcs llisos en les parets, la qual cosa obligaria a eliminar l’estucat procedint al seu aliat o bé , dissimular les regates llises com estucades (no recomanable)

QUADRE GENERAL

Depenent de la mida de el pis i quantitat d’electrificació d’aquest (punts de llum), així com de el nombre d’aparells elèctrics i de la seva potència (electrodomèstics de cuina, rentadora-assecadora, aparells de a / a, termos …), serà necessari posar més o menys línies; el més habitual per a un pis de 70-80m2 és que hagin 5 o 6 línies, i en tot cas mai està de més separar una línia per a determinats aparells, i així evitar que salti el diferencial general en cas de tenir diversos aparells encesos a la vegada, encara que en última instància això també dependrà de la potència contractada amb la companyia elèctrica, que normalment hauria de ser per al pis de 70-80m2 de 5 a 6kW.

El nombre de caixes entroncament depèn més de la quantitat d’estades de l’habitatge, encara que també de la mida d’aquestes, ja que per exemple en cas de gran saló-cuina, serien necessàries 2 o fins 3 caixes

TIPUS DE PUNTS DE LLUM

HI HA multitud de tipus de punts de llum, sent els següents les mes habituals, i que és habitual en el seu recompte per al quadri una vegada executats en una reforma, és explicar-los individualment, encara que alguns estiguin al costat d’altres

 • Interruptors
 • Endolls
 • Commutats
 • leds en sostres
 • Preses TV y telèfon
 • Punts d’internet
 • punt de llum sense mecanisme, per exemple, quan es deixa el cable en sostre per acoblar una llamparà, o els punts que no es veuen, però són necessaris per alimentar electros de cuina, a / a …

per al disseny / replanteig in situ amb client, per al marcatge de tots els punts de llum de l’habitatge, especialment en una reforma integral, el normal seria que o bé hi ha un projecte previ, però igualment es repassa in situ amb client, per què sempre es solen fer variacions, o bé si no hi ha res previst es fa un replanteig in situ amb client i el nostre equip, estada per estada per a marcar-los tots, amb el nostre assessorament.

La finalització dels punts de llum serà amb el mecanisme final de superfície, i el led en falsos sostres, hi ha multitud de dissenys i marques que el client ha de definir, i normalment el preu varia poc d’uns als altres.

A tenir en compte que en cas de situar un o com a màxim dos punts d’Internet, serà relativament factible; no oblidar que aquests punts (RJ45) són més cars perquè el seu cablejat és especial i costa bastant més; però que, en cas de voler múltiples sortides d’internet directe en diverses estances, la cosa es complica, es requereix la finalització de la instal·lació per part d’un especialista, i normalment requereix una caixa distribuïdora a connectar al router general.

Intèrfons i antenes videoporters, normal i especialment les parts exteriors, solen ser a càrrec o responsabilitat de l’empresa especialitzada de la comunitat.

ESCOMESA GENERAL

Normalment (el més habitual) és que l’escomesa, és a dir per on ve el corrent general a l’habitatge o casa, estigui en bon estat i sigui aprofitable; però en alguns casos, sobre tots si l’habitatge / casa és molt antiga, pot ser necessari canviar aquesta, normalment solen ser trams molt petits, i el seu cost és limitat.

FONTANERIA: Nova cuina i bany

Els criteris d’actualització són similars dels de l’electricitat; és a dir instal·lacions de més de 15 anys, o que no siguin a el menys de coure, no té sentit mantenir-les i si renovar-les, perquè a més el seu cost és relativament limitat i bastant més econòmic que el d’electricitat.

En cas que s’actualitzi en cuina i / o bany / s, pot arribar a ser raonable no renovar-les o fer-les noves, si les actuals compleixen normatives, i especialment si les noves ubicacions d’elements en cuina i bany es mantenen en els mateixos llocs , i en aquest cas n’hi hauria prou amb petites adaptacions i connexions …

Normalment sí es renova completament la fontaneria interior de l’habitatge o casa, és a dir per a la cuina i bany / s, es faran les canalitzacions noves per a aigua calenta i freda, així com els desguassos (els diàmetres dependran de l’element a desguassar, aixeta, bidet, inodor, pica …)

Serà important decidir com volem escalfar l’aigua calenta, i per tant des de on partiran les canalitzacions a cuina i banys:

 • termo elèctric, és un acumulador d’aigua, amb capacitat d’una determinada quantitat de litres que sempre estan calents, si bé en caos de consumir-se, haurem d’esperar que s’escalfin, per disposar d’aigua calenta; normalment s’indica termos de 50 a 100lts, per a pisos de 50-100m2 amb cuina i un bany, i de 100 a 150lts per major grandària i dos o més banys; a tenir en compte que si bé aquests aparells han millorat molt pel que fa a consum, a l’estar sempre escalfant i consumint, en cas de no utilitzar-se per més de 3-4 dies seria convenient apagar-los i tornar-los a encendre de nou. Els seus preus són força econòmics des de 150 a 300 € més 150-200 € per instal·lació.
 • caldera gas, bé sigui només per a aigua sanitària o bé sigui per a caldera de condensació mixta, també per a calefacció, té l’avantatge de ser instantània i sempre que vulguem aigua calenta, i sense la despesa d’escalfar per acumular, si bé, en cas de tenir-ho tot elèctric, però caldera de gas per a l’aigua, ens suposarà tenir un tercer subministrament (el gas) amb els consegüents costos fixos en la factura, així com sortides de ventilació per al gas
 • termo elèctric instantani, funcionaria com una caldera de gas, és a dir té acumulador, però també té la capacitat d’escalfar a l’hora sempre requerit; el desavantatge és el seu relativament alt preu, i el requerir una potència molt alta pel seu alt consum al funcionar, que pot complicar el quadre, el tipus de contracte i potència contractada.

PORTES

Les portes és una d’aquestes partides que en tot cas pot realitzar-se independentment de la resta de la reforma, en qualsevol moment, i en el planning d’una reforma, se solen situar en la recta final després de sòls i amb cura per no danyar-les en el seu muntatge.

Noves suposarà extreure actuals i canviar-les per altres comprats i mesures segons mides de porta (normalment de 60 a 80cms si és que no són dobles), i incloent tots els seus elements:

RESTAURACIÓ

Les portes actuals podran restaurar si no estan en mal estat, i per exemple procedir a la seva Pintat i canvi manetes, o lacat de fulles i marcs (bé in situ o bé extraient i lacant-les en taller especialitzat); en alguns casos fins i tot canviar el sentit d’obertura, o tipus obertura, de batent a corredissa, i normalment aprofitant la major part dels seus elements: tapetes, ferratges, frontisses i manetes, o mantenir-ho tot i canviar només les fulles …
Color a escollir: pre-lacades blanques (el més habitual), en faig / roure …
ULL, a les Ofertes barates de determinades grans superfícies, perquè de vegades ofereixen preus de portes, 79 €, i ens porten a pensar que amb això estem comprant la porta i tots els seus elements, però el normal és que aquest tipus de preus, per sota de 100 € incloguin només el full, però faltarien comprar la resta d’elements (tapetes, ferratges, frontisses i manetes); normalment en el cost d’una porta semi massissa llisa en bloc amb tots els seus elements sòl rondar els 130 a 150 € + IVA, muntatge a part.
En alguns casos, caldrà Adaptar buits actuals, perquè les portes actuals estàndards solen mesurar 203cms, i en casos d’habitatges antics pot ser que per exemple els buits siguin de 240cms perquè eren portes mes grans; en aquest cas serà necessari escurçar els buits a la mida estàndard, fent-ho d’obra i revestint. En aquests casos gairebé segur serà necessari canviar el bastiment de base per un estàndard.

PREMARCS

Dins de cada tipus de porta, encara que no es vegi hi ha un premarc de fusta amb la forma de la porta que és el que li dona la consistència, i forma les seves estructura interna, i permet que la porta i les seves tapetes, marcs es poden acollar bé a l’obra; en la majoria dels casos encara que es posin portes noves, els premarcs actuals podran aprofitar-se, encara que en altres casos no, com per exemple, al fer envans nous, o buits nous de porta, caldrà inserir nous premarcs, o amb bé perquè els actuals són molt antics i estan en mal estat, o bé per adaptar els buits a mesures estàndards actuals

Porta entrada: no sempre és necessari canviar-la a nova

 • en cas de canviar-se a nova, cal assegurar-se si es vol blindada o cuirassada (amb major cost i màxima seguretat), i si serà d’un sol color o bicolor (per respectar color exterior comunitat …)
 • si no es canvia a nova, podrà simplement pintar-se per l’interior, o amb panells del mateix color que portes interiors per millorar la seva estètica
 • així com canviar el seu pany, o afegir nova per millorar la seguretat
 • el cost de portes noves sol anar de 500 € a 800 €
 • OJO en cas de ser exterior, cal tenir en compte que haurà de ser resistent als elements, i solen costar més, 700 a 1.000 €,
 • Encara que el cost pot pujar si s’afegeixen elements com motllures, vidres, laterals o fixos pada donar llum, elements de ferro …
 • També pot arribar excepcionalment ser necessari canviar-li el seu bastiment de base
 • Hi ha portes anti-ocupes, especialment indicades per a habitatges tancades i per reformes i a la venda, o mentre es realitzen obres i fins a la venda o lloguer d’un habitatge o casa

Raspallat portes en cas de posar parquet: és habitual que en cas de posar sòl nou de parquet flotant, a sobre de terra actual, i mantenir-se les portes actuals, sigui necessari raspallar o tallar-1-2cms per sota perquè s’adapten a el nou nivell real de terra

Tipus portes:

 • d’entrada, segons els tipus de porta abans comentats
 • batent,
 • corredissa vista
 • corredissa encastada
 • batent doble
 • amb vidres
 • de vidre
 • semi-massisses llises en bloc
 • massisses
 • amb Opico pardal
 • amb atorga tipus adorns o acabats, motllures
 • també es pot optar per fer-les alumini o PVC, per exemple per sortides a exteriors (terrasses, balcons, safareigs, jardins …), ja que aquest tipus de materials permeten resistència als elements (pluja, sol …)
 • portes no estàndards fetes a mida,
 • Subministrament i col·locació de 4 PORTES NOVES: batents
 • Semi-massisses llises en bloc
 • Subministrament i col·locació de porta d’entrada blindada (màx. 550 €) amb tots els seus elements.

No s’inclouen ajustos en els buits o premarcs, si són necessaris per adaptar a mesures estàndards de portes en bloc.

¿Et truquem?